Spectrum Analyzer System HP 70000

Spectrum Analyzer System
HP 70000
Non disponibile
HP 70000
Non disponibili in magazzino

Spectrum Analyzer System
HP 70000
Analizzatore di spettro professionale da 50 Khz a 22 Ghz
con oscilloscopio digitale, composto dai seguenti moduli:
HP 70001A Mainframe
HP 70700A Digitizer
HP 70900B Local Oscillator
HP 70902A IF Section 10 Hz - 300 Khz
HP 70903A IF Section 100 Khz - 3 Mhz
HP 70905A RF Section 50 Khz - 22 Ghz.