Q-Meter HP 4342A

Q-Meter
HP 4342A
___
HP 4342A
Non disponibili in magazzino
Q-Meter
HP 4342A
Misuratore di Q  da 5 a 1000 in 4 bande
Range di frequenza da 22 Khz a 70 Mhz
 in 7 bande. Con manuale originale