HP 8920A RF Communication Test Set  

HP 8920A RF Communication Test Set
___
HP 8920A
Non disponibili in magazzino
RF Communication Test Set
 HP 8920A
 
Completo Test set per radiocomunicazioni, oltre 20 funzioni.
 Range di frequenza da 300 Khz a 1 Ghz in AM/FM/SSB
 Monta le seguenti opzioni:
 001
(High Stability TimeBase), 004 (
Tone/Digital Signalling),
 010 (400 Hz High-Pass Filter), 011 (CCITT Weighting Filter),
 102 ( Spectrum Analyzer with Tracking Generator and ACP