AC Voltmeter PHILIPS PM 2554

AC Voltmeter
PHILIPS PM 2554
120,00
PHILIPS PM 2554
Disponibile
+
AC Voltmeter
PHILIPS PM 2554

Millivoltmetro 1mV- 300 Volt
Range 2 Hz- 12 Mhz da - 60dB  a + 50 dB